images/logo1.png

دستگاههای سه کاره تمیزکاری

دستگاههای سه کاره

خانواده SuperCleaner

حرفه ای و صنعتی

الکترو پولیش براق و تمیزکاری مات

امکان حک و چاپ

طراحی شده برای کار مداوم و سنگین

بر اساس تکنولوژی آلمان

سیستم های متعدد حفاظتی

قابل استفاده چهار قلم همزمان

 

ﺳﺮى ﺗﺠﻬﯿﺰات SuperCleaner
ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺷﯿﻔﺘﻬﺎى ﮐﺎرى ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﻰ اﯾﻦ ﺳﺮى ، ﻗﺪرت و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﻮدن ﻫﺪف اﺻﻠﻰ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮاى ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺎرى %100طراﺣﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﺎن 400آﻣﭙﺮ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺧﺮوﺟﻰ دارﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻗﺪرت ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎى ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎزار ﮐﻨﻮﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ


پر قدرت و صنعتی
در مقایسه با تجهیزات سایر رقبا که خروجی حداکثر 60 آمپر دارند، این خانواده محصول بسیار پرقدرت بوده و تمیزکاری و پولیش کردن سطوح را بسیار آسان می کنند. مزیت دیگر آنها این است که طول کابل تا قطعه کار را می شود بسیار افزایش داد که بخصوص در سایتهایی که فواصل زیاد است مزیت مهمی محسوب می گردد. این سری خروجی هردو نوع جریان مستقیم و متناوب را دارند و بنا براین برای تمیز کردن ،پولیش کردن و حک بر روی سطح به صورت تیره و روشن قابل استفاده هستند.


خروجی دو گانه DC /AC
این سری خروجی هردو نوع جریان مستقیم و متناوب را دارند و بنا براین برای تمیز کردن ،پولیش کردن و حک بر روی سطح به صورت تیره و روشن قابل استفاده هستند.


SuperCleaner 2.5

خصوصیات
مدل SuperCleaner 2.5 دارای قدرت خروجی 2500 ولت آمپر ، جریان لحظه ای 200آمپر وجریان خروجی دائمی 80 آمپر است که بسیاری از نیازهای سنگین صنعتی را جوابگوست. کلیدهای خروجی دستگاه حق انتخاب سه سطح مختلف قدرت را می دهند و بنابراین جوشهای روشهای مختلف از را به راحتی می توان تمیز ،پسیو و پولیش کرد. به طور همزمان تا چهار برس فیبر کربنی را می شود با این دستگاه در کنار یکدیگر استفاده کرد. و یا از دو قلم تمیز کننده مجزا همزمان با یکدیگر استفاده کرد در این مدل امکان استفاده از قلمهای ساخته شده از فیبرهای کربنی و همچنین امکان استفاده از الکترود 60 درجه گرافیتی فراهم است .استفاده از الکترودهای گرافیتی در حالتهایی که خط جوش صاف و بدون خلل و فرج است ،مصرف قلم را کاهش می دهد
 • مشخصات فنی

  • قدرت خروجی : 2500 ولت آمپر
  • ولتاژ ورودی : 220 ولت
  • ولتاژ ثانویه : 9-32 ولت

SuperCleaner 3.4 HD

خصوصیات
با قدرت خروجی 3450ولت آمپر، درحال حاضر این مدل قوی ترین دستگاه موجود در بازار دنیاست. تمامی نیازهای تمیزکاری جوش را جوابگوست :از تمیز کردن جوشهای نازک آرگن تا تمیزکاری جوشهای به شدت سوخته میگ/مگ. قطعات الکترونیکی استفاده شده راندمان بسیار بالایی دارند و فیوز حرارتی دستگاه فقط وقتی عمل می کند که جریان لحظه ای بالاتر از 400 آمپر شود و یا جریان خروجی دائمی بیش از140 آمپر گردد. کابل با سطح مقطع 16میلی متر مربع ، جریان را بدون افت حرارتی و الکتریکی به قطعه انتقال می دهد. می توان کابلهایی تا طول 100متر را در این مدل استفاده کرد. از قابلیتهای دیگر این مدل امکان استفاده از شستشو دهنده مخصوص با عرض 40 سانتی متر برای پسیو کردن داخل مخازن استیل است.
 • مشخصات فنی

  • قدرت خروجی : 3450 ولت آمپر
  • ولتاژ ورودی : 220 ولت
  • ولتاژ ثانویه : 6-21 ولت
دریافت کاتالوگ
دریافت کاتالوگ محصولات الکتروپولیش

نمایندگی ها

Tip Tig
ESAB
AXXAIR
Fontargen
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...